Is een "lekkende darm" de oorzaak van uw ziekte?


Bas Boos

Een van de nieuwste “vindingen” in het alternatieve circuit is “De Lekkende Darm”. De zogenaamde “Lekkende Darm”, ofwel “Het Lekkende Darm Syndroom”, ofwel “Candida Syndroom” zou zo ongeveer voor alle denkbare gebreken en aandoeningen verantwoordelijk zijn. Van ADHD tot aan kanker en alles dat daar mogelijkerwijs maar tussenin kan liggen. Dus, naast honderden ziekten, aandoeningen en zelfs erfelijke en ongeneselijke chromosoomafwijkingen, ook voor psoriasis zo bezweert men u.

Laat me beginnen te stellen dat het de bedoeling is dat uw darm “lekt”. Feitelijk is dit geen lekken maar een soort van filteren. Of nog liever kunnen we spreken van absorberen van bepaalde bestandsdelen uit het voedsel. Alles dat onverteerbaar is wordt afgescheiden via de ontlasting. Dat is even in het kort hoe de darmen dienen te werken en over het algemeen ook werken in het geval van gezonde darmen. Meer over de werking van de darmen kunt u vinden onder deze link van de Maag Lever Darm Stichting.

De darmen spelen een grote rol bij de gezondheid van mensen. Dat is een feit. Een verstoorde darmhuishouding door bijvoorbeeld een aandoening, ziekte, parasiet of een infectie van en aan de darmen kan de opname van voedingstoffen uit voedsel negatief beïnvloeden (resorptiestoornis). Dit stukje basiskennis wordt door alternatievelingen misbruikt om te veronderstellen dat er zoiets zou bestaan als een “lekkende darm” en zelfs zoiets als een “lekkende darm syndroom”. Wat dit exact zou inhouden is niet bekend.

Wat men verondersteld is dat de darmen foute of slechte voedingsstoffen, gif en vooral Candida zou lekken naar de overige ingewanden en zelfs het bloed. Door uw dieet aan te passen en bepaalde vage therapieën te volgen zou u zichzelf weliswaar zeer moeizaam, kunnen reinigen van de “veroorzaker” van al dit leed. De “veroorzaker” van al dit leed zou Candida zijn. Ofwel voluit Candida Albicans is echter een normale gist dat ieder mens bij zich draagt en onder normale omstandigheden voor geen enkel probleem zal zorgen.

Candida Albicans, een gist leeft in normale symbiose en evenwicht met andere lichaamseigen gisten en bacteriën. Candida Albicans zal en kan pas voor enige milde problemen zorgen als het natuurlijke evenwicht verstoord raakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u een inhaler gebruikt voor astmatische klachten waardoor, door de antibiotica in deze inhaler andere bacteriën sterven en Candida Albicans het overwicht krijgen ofwel de kans krijgen te woekeren. Het gevolg is een schimmelinfectie van, in dit geval de mond.

Een redelijk onschuldige aandoening die men in de volksmond ook wel spruw noemt. Een witachtige schimmel (gist) die op de tong, aan de binnenzijde van de wangen en lippen zichtbaar kan zijn. Een vervelende maar onschuldige aandoening. Met de term spruw moeten we oppassen omdat het eveneens een verzamelnaam is voor allerhande aandoeningen. Aandoeningen die in veel zo niet alle gevallen totaal niets van doen hebben met een overdaad aan Candida Albicans ofwel hetgeen Candidose en ook wel Candidiasis wordt genoemd.

Dit misverstand wordt door alternatievelingen misbruikt om u enerzijds angst aan te jagen en anderzijds een onterecht verband aan te brengen tussen Candidose en bepaalde darmaandoeningen, zoals coeliakie (glutenovergevoeligheid van de darmen) en aphtea tropicae (aandoening van de darmen door meestal tropische parasieten en chronische ontstekingen van de darmen). Men wekt graag de indruk op dat de onderliggende oorzaken van de twee laatstgenoemde mede veroorzaakt zouden worden door Candida.

Alternatievelingen maken graag een rotzooitje van allerhande ziektebeelden, symptomen en de oorzaken ervan. Uit deze vergaarbak, die vaak niets met elkaar van doen hebben, trekt men een reeks van symptomen en stelt dat men daar een eenduidige oplossing voor heeft. Vaak zijn dit diëten die worden aangevuld met andere vage “therapieën”, zoals klysma’s en homeopathische middeltjes. Daarbij zou u bepaalde voedingsstoffen moeten vermijden omdat dit de Candida zou “voeden”. Iets dat regelrecht uit de duim gezogen is.

Candida is geen ziekte en zelfs geen foute stof. Candida kan in geval van woekeren leiden tot een schimmel ofwel gistinfectie maar het is een onschuldige aandoening. Een aandoening die bovendien vrij eenvoudig vast te stellen en te behandelen is. Deze schimmelinfectie kan zich ook voordoen in bijvoorbeeld de vagina of op de huid. Ook bij baby’s is het een veelvoorkomende klacht. We kennen het dan als luieruitslag. Ik ken geen baby’s die zijn overleden aan luieruitslag of kinderen die stierven aan de gevolgen van spruw. U wel?

In verreweg de meeste gevallen wordt spruw bij baby’s niet behandeld en zijn er ook geen merkbare klachten. Het zou ook verkeerd zijn omdat je door het te behandelen juist een onbalans creëert in het afweermechanisme. Candida Albicans, tenminste een enorme overdaad eraan kan pas voor ernstige en zelfs levensbedreigende complicaties zorgen bij ernstig zieke mensen waarvan het afweersysteem zeer ernstig gecomprimeerd is. Dit komt vrijwel alleen voor bij mensen die behandeld worden voor kanker of lijden aan HIV/ AIDS.

“Lekkende darmen” bestaan niet. “Lekkende darmen” kunnen daardoor ook niet aangetoond worden. De testjes die alternatieve “therapeuten” doen zijn niet instaat om zoiets als “lekkende darmen” aan te tonen. Toch claimen ondertussen duizenden mensen last te hebben van “lekkende darmen”. Men claimt eveneens dat dit de oorzaak zou zijn van hun ME, MS, psoriais, astma, de ADHD bij hun kinderen en een enorme reeks aan aandoeningen. Duizenden mensen brengen zichzelf juist in gevaar door hun dieet dramatisch aan te passen.

Zogenaamde “anti-candida diëten” hebben vaak een onevenwichtige en onvolwaardige voeding tot gevolg. Sommige diëten bevatten bijvoorbeeld geen fruit, melkproducten en veelheid aan andere noodzakelijk producten waaruit het lichaam de nodige voedingstoffen kan onttrekken. Hierdoor kan op termijn een gebrek aan vezels, vitamines en mineralen ontstaan. Wat men dan ook doet is niet alleen contraproductief maar kan zelfs leiden tot ziek, zwak en misselijk zijn. En daar heeft de “therapeut” dan wel weer een “middeltje” tegen.

Ik raad u aan, als u onderzoek doet naar Candida Albicans om de website http://www.candida.nl te vermijden. Deze website wordt gerund door alternatievelingen en u wordt ook alternatieve methodes aangeraden. De website bevat diverse ernstige misleidende stukken informatie. Zoals dat men de voeding zou moeten aanpassen, hetgeen nonsens en zelfs contraproductief is. Eveneens stelt men dat Candida (Albicans) bijzonder moeilijk te bestrijden zou zijn, hetgeen volstrekte lariekoek is. Het is juist eenvoudig te behandelen.

Het is juist deze methodiek die ik verafschuw aan het alternatieve circuit. Men praat mensen allerhande aandoeningen aan door een veelheid van aandoeningen op een hoop te mieteren, daar een belachelijk “oorzakelijk verband” uit te trekken om vervolgens te stellen dat men daar de oplossing voor heeft. Uit het feit dat duizenden mensen ondertussen claimen “lekkende darmen” te hebben kunnen we opmaken dat deze “scare tactics” werken. Waar men veelal en veeleer aan lijdt is een lekkend vermogen tot zelfstandig en nuchter denken.

13 reacties to “Is een "lekkende darm" de oorzaak van uw ziekte?”

 1. Sorry Bas,

  Maar nergens in uw tekst zie ik dat u een oplossing gevonden heeft voor uw psoriasis. Ik had in uw artikel een ( alternatieve of klassieke ) oplossing van u verwacht. U schiet uit onmacht ( waar ik wel begrip kan voor hebben na uw 15 jaar psoriasis ) alleen maar op andere ( de verkeeerde ) mensen zonder waarschijnlijk “zelf” ook maar iets van deze alternatieve dingen geprobeerd te hebben. Alternatief is niet per definitie goed, maar goed alternatief werkt wel degelijk.

  In discussie met u gaan over wat nu wel en niet waar is, is niet mijn ambitie, en daar heeft ook niemand die dit leest, ook u niet, baat bij. Echter wil ik u wel mee geven dat ik mijn psoriasis, en ik heb hem al meer dan 20 jaar , de laatste 3,5 jaar heel goed onder controle heb, en dit juist met een eigen persoonlijke benadering ( ik wil hier absoluut niet zeggen dat het “mijn” uitvinding is )
  En “mijn benadering” of remedie is nu juist wel voedings- en vitamine ( supplementen ) gericht, dus zuiver alternatief. En laat het nu juist zijn dat mijn afwijkend eetsysteem : GEEN FRUIT, GEEN BROOD ( ook geen pasta’s…) en aanverwanten, GEEN ZUIVEL… zo veel mogelijk ORGANIC met als toemaatje wel VEEL DIERLIJKE VETTEN, alleen vezels uit GROENTEN, super veel zeezout…en zo kan ik nog eventjes verder gaan ; er juist voor gezorgd heeft dat ik geen rugpijnen, geen artritis, geen reuma, GEEN PSORIASIS, bijna geen hoofdroos, geen voetschimmels, geen spierkrampen, geen overgewicht, geen vermoeidheid… meer heb, en dit reeds kort nadat ik met dit ( voor de meesten toch ) afwijkend en zeer zeker alternatief eetsysteem ( ik noem het niet graag dieet, want dan denkt iedereen aan iets anders ) gestart ben. Ik heb in 3,5 jaar nog geen enkel symptoom van tekorten gehad, laat staan nog ziek geweest, zelfs geen verkoudheid meer gehad. Zelfs mijn vrouw en kinderen gebruiken dit eetsysteem met dezelfde bevindingen : GEEN ZIEKTES meer, en toch GEEN NEVENWERKINGEN.
  Ik wil wel erkennen dat Bas dit met goede bedoelingen schrijft, maar, effen terug met de voeten op de grond, en dit als volleerd criticus :
  In het artikel van Bas lees ik letterlijk alleen de argumenten of het gekende klassiek betoog van een klassiek geneesheer, en is dit artikel bijgevolg dus compleet niet “contradicere” , in tegendeel…
  Wat betreft de onjuistheden in het artikel; om dit artikel gefundeerd te weerleggen heb je enkele boeken tekst nodig om te vermelden, en dan wordt het saai lezen.
  Beter zou zijn om enkele goede alternatieve sites te vermelden waar mensen zelf hun informatie kunnen gaan halen, maar ik ben de eerste om te zeggen dat dit niet eenvoudig is. Ik heb tot nu toe geen enkele site gevonden waar het “alternatieve verhaal” volledig juist en compleet gebracht wordt. Meestal staan er enkele ( of meerdere ) waarheden en veel onzin in, en dit is natuurlijk spijtig voor wie dan deze onzin er als waarheid ( en dus vooral tijdverlies ) uit haalt.
  Sorry voor de lange tekst…
  Belangrijkste boodschap voor Bas : Indien je met je neus tegen een muur kijkt waar je niet over kan is het nooit slecht om eens terug achteruit te gaan ( de dingen eens terug onbevlekt, van een afstand te bekijken ). Misschien ga je dan op een moment zelf zien dat je ook “langs” deze spreekwoordelijke “muur” geraakt, in plaats van te blijven denken dat je er over moet, omdat iedereen ( vooral de gevestigde wetenschap ) je tot in het oneindige vertelt dat “er over” de enige manier is.

 2. Is een “lekkende (dunne) darm” de oorzaak van uw ziekte ?

  Neen, het is een GEVOLG van uw ziekte, en moet dus ook behandeld worden, samen met de OORZAAK. Zonder oorzaak , geen gevolg = LOGICA.
  Blijvende oorzaak geeft op termijn blijvend gevolg ( ziekte ) = LOGICA.

  OPLOSSING : spijtig genoeg niet voor iedereen dezelfde oplossing.
  MAAR : OPLOSSING bestaat wel degelijk.
  De kunst is iemand te vinden die ze voor jou vindt, OF
  ZELF UITZOEKEN.
  Aan u de keuze…

 3. Lucky Luke.
  U wil niet in discussie gaan over wat wel en niet waar is. Wat wilt u dan wel? U wil slechts uw mening spuien zonder tegenspraak? Andere psoriasislijders hebben er juist wel baat bij om het kaf van het koren te scheiden. Helaas bestaat er in het alternatieve circuit vrijwel alleen maar kaf en is het koren zeer schaars.

  Voeding heeft geen enkele invloed op de mate van psoriasis en haar symptomen vanwege haar constitutionele aard. Het is flauwekul en onnodig om het voedingspatroon ingrijpend aan te passen. Of u het een eetsysteem wilt noemen of niet maakt niets uit. Het blijft een dieet. Een van de vele duizenden diëten die in vrijwel alle gevallen qua adviezen haaks staan op elkaar. Waarvan u denkt dat u het moet laten menen andere dat men het juist moet doen.

  Zoals uzelf al constateert zijn er geen goede alternatieve sites. Het is nagenoeg allemaal flauwekul wat men er beweerd. Uit bepaalde zaken extrapoleert men de grootste onzin. Als het ook maar een beetje logisch klinkt lopen er duizenden mensen achteraan. Dat heeft ermee te maken dat het alternatieve gebeuren niets te maken heeft met het vinden van een alternatieven voor reguliere medicaties en behandelingen. Het is een vorm van sektarisme en new age religieusisme. Waarom zou je al een alternatief willen als het reguliere volstaat?

  Als mijn ongelijk zo evident is als u beweerd dan heeft u er geen boeken vol voor nodig om het te weerleggen. Ook al zouden mijn teksten lijken op deze van de reguliere wetenschap en geneeskunde dan maakt dit mijn beweringen niet onjuist of onwaar. Hetgeen ik beweer is tot mijn spijt wel “contradicere”. Steeds meer mensen verlaten zich op alternatieve hocus pocus en pseudoprietpraat van mensen zoals u.

  Dat u beweerd dat u momenteel geen last heeft van bepaalde klachten en symptomen bewijst niets. Psoriasis en de symptomen die daarmee in verband gebracht kunnen worden zijn gekend om de intervallen. Dit noemt men ook wel regressieve en progressieve periodes. Deze kunnen variëren van enige dagen tot vele jaren. Dat u nu geen last lijkt te hebben van het uzelf onthouden van bepaalde bouwstoffen zegt evenmin iets. De schade treedt pas na vele jaren op en dan is het in veel gevallen te laat.

  Uw “logica” slaat nergens op. U stelt dat een “lekkende darm” het gevolg van psoriasis is. Andere beweren weer het omgekeerde. Het is in alle gevallen klinkklare lariekoek. Een “lekkende darm” bestaat in zijn geheel niet. De rest van uw “logica” valt daarmee in duigen. Er bestaat wel zoiets als een intolerantie voor bepaalde voedingstoffen. Maar dat is heel iets anders en heeft niets met een “lekkende darm” en nog minder met psoriasis te maken.

 4. Neen, aub, deze discussie heeft geen zin. Ik wil u wel helpen. ( het kost niets, en niets moet ) En aangezien dit via mail kan, geef ik hierbij toelating aan de webadministrators om mijn e-mailadres aan u door te geven. Wat wil u …. uw gelijk halen of uw psoriasis ( gedeeltelijk of vergevorderd ) overwinnen ??? Voor mij is er alleszins geen ambitie om “mijn gelijk” hier in een forum te halen. In het leven moet je af en toe duidelijke keuzes maken. Mensen moeten wel correcte informatie krijgen. ( Ik geef toe dat dit gezien de overvloed, niet evident is ) En dan bedoel ik zowel klassiek als alternatief ( alhoewel ik de laatste term niet graag gebruik )
  Wel wil ik enkele verduidelijkingen geven op uw en mijn tekst.
  Misschien was ik wel onduidelijk, maar ik ga mijn logica proberen te verduidelijken.

  De gebeurtenissen in volgorde bij ziekte:
  1. Er is iets in je lichaam ( dit is de oorzaak ) dat er voor zorgt dat je lichaam niet meer correct functioneert zoals het zou moeten.
  2. gevolg = b.v. psoriasis, andere ziekten … en eventueel, maar niet altijd noodzakelijk : lekkende dunne darm.
  3. Indien “De lekkende dunne darm ” zorgt er voor dat je psoriasis zich veel agressiever zal manifesteren.
  Dus : behandeling van een lekkende dunne darm zal alleen in dit voorkomend geval een verlichting van de symptomen geven. Het zal je NIET van je psoriasis verlossen. Dit terzijde van de discussie of hij wel of niet bestaat.

  Er “is” een goede site, Engelstalig, alternatief of niet, dit oordeel laat ik aan u over, gemaakt door een klassiek arts, maar met een laat ons zeggen niet conventioneel verhaal, en dit is Mercola.com.

  Mijn bewering dat ik momenteel geen last heb van bepaalde klachten bewijst inderdaad niets. Volledig akkoord.
  Maar…
  Het feit dat ik “volkomen gecontroleerd” op minder dan 2 dagen mijn psoriasis terug 100x erger kan maken zal u wel moeten verbazen en is de waarheid. Dit kan ik alleen bewijzen in aanwezigheid van u of wie het ook maar wil zien of aanwezig wil zijn bij deze trial.
  Om dan na 1 week weer bijna volledig zonder psoriasis te zijn.
  Ik ben geen goochelaar, maar kan wat ik hier vermeld meerdere keren achtereen, in tijdspannen van 2 weken tonen.
  “Men” zegt dat voeding geen invloed heeft. Ik kan u op zeer korte tijd het tegendeel bewijzen. En dit telkens weer, en dit niet alleen voor psoriasis.
  Maar, en dit is super belangrijk : Wat bij mij psoriasis uit lokt is mogelijk voor u geen probleem, en omgekeerd, wat bij u psoriasis uit lokt is mogelijk bij mij geen probleem.
  Uw stelling ” de schade treedt pas na vel jaren op ” is ook spijtig genoeg hopeloos verouderd. Je hoeft maar te kijken naar de cijfers van het aantal degeneratieve ziekten bij kinderen, de laatste 10 jaren. Foute voeding wordt zeer snel afgestraft. In dit geval zouden mijn kinderen niet gezond zijn.+

  Akkoord, 5 jaren is misschien kort, schade treed pas na vele jaren op, maar mijn overige levensstijl ( ik ben een echte super Bourgondiër ) is volgens de huidige klassieke inzichten zeker niet van die aard om lang te leven, laat staan om niet ziek te zijn. En dit is zeker merkwaardig, ofwel is er duidelijk iets mis met onze normen ter zake.

  Vriendelijke groeten,

 5. Ik hoor niets meer van Bas, dus hier het volgende artikel over bewijs van bestaan van lekkende darm, door Professor M. Maes ( vroeger bij universiteit Maastricht ), zeker niet de minste, misschien wel de beste ?
  In dit geval gaat het over CVS, maar het ging over lekkende darm, dus…

  http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20480.htm
  .
  Lees…en stel vast.
  Prachtige site van Frank, ondanks zijn kwaal, maar helaas, zijn CVS of beter ME is nog niet overwonnen.

  Vriendelijke groet,
  Lucky luke

 6. Lucky Luke

  Uit een mededeling op de site van Bas blijkt dat hij het op dit moment erg druk heeft. Het is aannemelijk dat dit de reden is waarom Bas momenteel niet reageert en geen nieuwe publicaties aan ons heeft aangeboden of op zijn site publiceert.

  Wij willen u toch van repliek dienen om zodoende niet de indruk te wekken dat Bas maar wat zegt en dit niet kan hardmaken of kritiek en bewijzen van het tegendeel onbeantwoord laat.

  Eveneens is het in ons belang om *tegenbewijzen* niet onbeantwoord te laten, waaruit de conclusie getrokken kan worden dat wij zonder omzien maar wat publiceren en daardoor niet meer zijn dan een propagandaforum voor *de tegenpartij*. Uiteraard nemen wij het ook op voor onze auteur. Dat kunt u ons niet kwalijk nemen.

  Een enkele klik op google leverde ons de navolgende resultaten op:

  Professor M. Maes betrekt de Vereniging Tegen Kwakzalverij in de rechte maar verliest het geding. Lees hier de aanklacht van Maes en de uitkomst van het geding (PDF). Het geding en de uitspraak werpt een ander licht op uw bewering dat Maes *zeker niet de minste, misschien wel de beste ?* is.

  Maes blijkt een vervent pleitbezorger te zijn voor *alternatieve therapieën*. Eveneens onderschrijft hij het/ uw alternatieve uitgangspunt dat ieder fysiek gebrek en willekeurig welke aandoening gerelateerd is aan het voedingspatroon. Uw Professor Maes is geen *onbeschreven blad* in dit opzicht en iedere suggestie dat Maes een onbevooroordeelde of objectieve dan wel neutrale positie zou vertegenwoordigen in deze materie is onjuist.

  Daar willen wij het voor nu even bij laten.

  Met vriendelijke groet,

  De Redactie van Contradicere

 7. Redactie.
  Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Ik mag graag aanvullen dat Professor Maes een psychiater is en zijn expertise op dat terrein ligt. Een expertise waaraan ik durf te twijfelen als je kijkt wat voor onwetenschappelijke stompzinnigheden deze man uitkraamt. Als je er een omstreden iemand als Professor Maes met de haren bij moet slepen om jouw stelling te bewijzen dan zegt dit iets over de stelling.

 8. Professor M. Maes was voor heel Nederland “DE BESTE “, de referentie, tot hij enkele jaren geleden verklaarde dat je depressies succesvol kon behandelen met omega-3 (zalmolie).

  Enkele dagen na deze verklaring werd hij ontslagen in Maastricht. Nadien heeft hij ook nog over voeding en ziekte gepubliceerd, ( dat mag dus helemaal al niet ) en toen was het hek dus volledig van de dam.

  ( het geding waarvan sprake in vorige repliek was een uitspraak in kortgeding, dus zonder uitspraak “ten gronde” )

  Achteraf M. Maes af doen als geen ” onbeschreven blad ” is zeer laag bij de grond.
  Zoals Bas ook zegt is M.Maes nog steeds psychiater, in actieve dienst.
  Hij heeft alleen zijn resultaten gepubliceerd, dus wat hij na 10 jaren onderzoek ondervonden heeft. Hij heeft er zelfs heel lang mee gewacht om te publiceren omdat hij heel goed wist dat hij na deze publicatie in Maastricht buiten zou liggen.

  Even twee vraagjes :
  1 – Heb je je ooit af gevraagd waarom patiënten kiezen voor wat jullie noemen ” alternatieve geneeswijzen ”
  2 – Heb je je ooit afgevraagd waarom steeds meer klassiek geschoolde artsen steeds meer kiezen voor “alternatieve geneeswijzen “.

  Weet je wat deze 2 categorieën van mensen gemeen hebben ?
  Juist het zijn meestal hoger opgeleide mensen die het gerotzooi, van een bepaalde kliek die geen nieuwe aarde meer aan de dijk brengt, moe zijn.
  Het tegenwoordig bij elke ziekte gehoord verdikt ” je moet er maar met leren leven ” en ” je bent vanaf nu veroordeeld tot levenslang medicijngebruik ” . Ga toch weg zeker.
  Ik, en ik niet alleen heb gekozen voor een alternatief, met resultaat, en daar ben ik fier op.
  Ik heb ook lang getwijfeld, maar ben al meer dan 5 jaar zeer tevreden met de keuze die ik gemaakt heb.
  Kom later niet bij mij klagen dat je niet wist dat er VELE valabel alternatieve ( behandelingen ) zijn.

  Mijn uitnodiging om Bas te tonen hoe ik bij mij psoriasis kan uit lokken, en op korte tijd terug kan genezen loopt nog steeds.
  En dit kan ik op een manier die M. Maes beschrijft, of zelfs nog op enkele andere manieren. Dus kom mij zeker niet vertellen dat M. Maes zijn werk of zijn conclusies waardeloos zijn.
  En dit gaat niet over een of ander stelling. Dit gaat over FEITEN, steeds weer reproduceerbaar.

  Vriendelijke groeten,
  Lucky Luke

  PS : Laat duidelijk zijn dat ik ook wel weet dat het heel moeilijk is om zo maar iemand te overtuigen dat alternatieve dingen, laat staan voeding, nuttig zijn, en dit vooral, maar niet alleen, vanwege de tegenkantingen en vooral door de ( bewust of niet bewust ) overvloedige DESINFORMATIE en MISINFORMATIE uit reguliere hoek. Ik heb trouwens zelf meer dan 20 jaar hetzelfde standpunt als jullie gehad.
  Laat het duidelijk wezen, als ik jullie niet kan overtuigen ligt “dit” probleem misschien wel aan mij, en neem ik daar dan ook akte van.
  Volgende keer zal ik mijn bewijsvoering van lekkende darm proberen te doen op basis van, en zonder mensen met alternatieve connecties, maar ik weet dat dit heel moeilijk is, omdat lekkende darm in principe komt uit de alternatieve hoek.

 9. Laten we even duidelijk zijn. Een psychiater is niet gespecialiseerd in aandoeningen van (patho)fysiologische aard en zou zich daarom ook verre moeten houden van uitspraken daarin. Door dit wel te doen, en zoals in het geval van Maes claimen dat vrijwel iedere willekeurige aandoening waaronder ook en met name psychiatrische aandoeningen veroorzaakt zouden worden door het dieet van de patiënt, overschrijdt men een grens.

  Daarnaast is het aantoonbare nonsens. Een specialist, of het nou een psychiater of een andersoortige medisch specialist betreft, die van zo’n kokervisie blijk geeft is niet geschikt om zijn functie naar behoren uit te voeren. Die heeft ook niet “de beste” referenties maar het meest beperkte referentiekader.

  Dat u persoonlijk van mening bent dat Maes de beste referenties zou hebben heeft alles te maken met het feit dat hij volledig in uw straatje, en naar mijn beleving beperkte visie past. Zulks is ter beoordeling van een ieder. Ik denk daar fundamenteel anders over. Het zal u niet ontgaan zijn.

  Een ieder mag publiceren over een mogelijke correlatie tussen voeding en bepaalde aandoeningen. Hoe u erbij komt dat daarop binnen de reguliere wetenschap een beperking zou bestaan is mij niet duidelijk. Het zal iets te maken hebben met uw vooringenomenheid jegens de reguliere wetenschap. U ziet beren op de weg. Het is wat anders als een specialist knollen voor citroenen verkoopt, zoals Maes doet. Dat alleen is de reden waarom hij door de medische stand teruggefloten werd.

  Het is niet relevant wat Maes ondervonden heeft of theoretiseert. Wat relevant is is of Maes dit kan staven met bewijzen. Deugdelijke wetenschap staat en valt bij de falsificeerbaarheid van een theorie. Een overtuiging of veronderstelling is geen bewijs. Zo werkt de wetenschap gelukkig niet.

  Er zijn mensen die er van overtuigd zijn dat het speeksel van een koe bepaalde stoffen bevat die haargroei stimuleert. Aantoonbare nonsens die ooit ontleend is aan een geslaagde 1 april grap van vele jaren geleden. Deze mensen willen er niet van horen dat er geen enkel bewijs bestaat die deze overtuiging staaft. U zult ze de kost moeten geven die er tegenwoordig nog in geloven. Moeten wij dit nu maar accepteren omdat er nu eenmaal mensen zijn die deze overtuiging aangedaan zijn? Wetenschap is geen religie.

  Vraag 1: In veel gevallen komt het voort uit wanhoop. Het gevoel niet begrepen te worden. Een argwaan richting het reguliere circuit. Eigenwijsheid. Een irrationeel geloof in dingen die er niet of die niet aantoonbaar zijn. Een toenemende hang naar hypogondrie. Makkelijk te overtuigen zijn door fantasierijke verbanden die belanghebbende hen op de mouw spelden. Mensen met een hang naar mystieke maar baarlijke nonsens. Etc.

  Vraag 2: Deze vraag is geen vraag maar een valkuil. U presenteert een veronderstelling als feit. Uw veronderstelling is nonsens. Er zijn geen concrete cijfers van, in overdrachtelijke zin uiteraard, “overlopers”. Er zijn juist overdadig veel medische analfabeten en mensen met een aspecifieke opleiding actief binnen het alternatieve circuit. De meerderheid bestaat uit mensen die wij moeten aanduiden als charlatans en kwakzalvers. Mensen die maar wat aanrommelen. Niet bepaald zonder gevaren. Welke conclusie moeten we daaruit trekken?

  Zolang er mensen zijn die de Jomanda’s van deze wereld op een voetstuk plaatsen en erbij zweren dat zij hen genezen heeft van wat dan ook, of weldenkende mensen die verklaren dat zij een zeker nut heeft in onze maatschapij, zal ik mensen als dit wantrouwen. Wantrouwen en argwaan zijn zeer gezonde eigenschappen. Mensen zoals u hebben dit volledig losgelaten. Dat wil zeggen, daar waar het aankomt op alternatieve zaken. Aan de andere kant kent u niets dan kritiek op alles dat ook maar enigszins riekt naar regulierheid. Ik laat me voor het moment niet verleiden dit gedrag te analyseren, maar er zal ongetwijfeld een naam voor zijn.

  Uw volgende veronderstelling over “hoog opgeleide mensen” en de door u veronderstelde samenhangede mate van weldenkendheid valt daarmee in duigen. Evenals uw inschatting over het aantal keer dat mensen het “verdikt” dat men “u moet er maar mee moet leren leven” te horen krijgt. Het veronderstelde succes van het ene is niet automatisch gerelateerd aan het veronderstelde gebrek van het andere. Een gebrek dat u op geen enkele wijze hard weet te maken met duidelijke cijfers en uitsluitend gebaseerd is op uw gekleurde wereldbeeld.

  Mensen moeten weten dat er geen pasklaar antwoorden en oplossingen bestaan voor ieder pijntje dat men denkt te voelen. De reguliere medische wereld pretendeert dit doorgaans ook niet. Daar waar het alternatieve circuit zich juist wel opwerpt als wondergenezers die beschikken over wondermiddelen die toepasbaar zouden zijn op nagenoeg iedere kwaal en aandoening.

  Wij leven in een wereld waarin men zelfs van overheidswegen hypogondrie op een ongekende wijze aanmoedigt. Van zaken als “allergie voor electrosmog” tot aan “de dodelijkheid van passief roken” en alles dat daar tussenin ligt. De overheid en veel mensen met hen parasiteren op de irrationele angsten van mensen en moedigen dit op een stuitende manier aan. Het is thans de grootste politieke en religieuze beweging sinds mensenheugenis.

  U moet het verkennen van vreemde gronden niet interpreteren als een overstap naar “de andere kant” of een “bekering tot”. Hoeveel mensen komen daar op terug? Hoeveel van het veronderstelde succes van het alternatieve circuit is terug te voeren op het placebo effect? Hoeveel mensen zien het alternatieve als vervanger van het religieuze? Deze en vele tientallen andere vragen moeten we eerst beantwoorden voordat we vast kunnen stellen hoe succesvol de “alternatieve wetenschap” werkelijk is. Iets waarvoor de “alternatieve wetenschap” zich totaal niet zal inspannen omdat men weet dat men de toets van de wetenschap niet kan doorstaan.

  Het aantal mensen dat in een bepaalde zaak gelooft zegt niets over de juistheid ervan. Zeker 4 miljard mensen geloven in een opperwezen enerzijds en duivels en demonen anderzijds als vertegenwoordigers van al dat goed en kwaad is, terwijl het bestaan ervan op geen enkele wijze aangetoond kan worden. Wat zegt dit over de rationaliteit van de mens? Nog voornamer is de vraag wat het zegt over het geloven in “alternatieve geneeswijzen”. Is het niet zo dat men, als men het ene durft te geloven ook open zal staat voor andere irrationele en onwetenschappelijke zaken? Het veronderstelde succes van de “alternatieve wetenschap” is niet zozeer een ijkpunt waaraan men kan afmeten hoe geestelijk gezond de mensheid is, maar eerder het tegenovergesteld daarvan.

  Meneer, ik ben niet geïnteresseerd in uw kunstje. Niet alleen is het voor mij oncontroleerbaar maar ik weiger me over te geven aan dit soort praktijken. Met name psoriasis is een zeer grillige aandoening die er van dag tot dag volledig anders uit kan zien. Daarin het succes van een bepaalde methodiek zien die op geen enkele wetenschappelijke wijze toetsbaar is, is jezelf voor de gek houden. Ik gebruik nu enkele maanden Humira maar ik zou, zelfs nu dat ik al sedert die tijd “schoon” ben en de effectiviteit van dit middel wel wetenschappelijk te onderbouwen is niet durven stellen dat dit volledig en alleen aan de werkzaamheid van dit medicament toe te schrijven is. Het is namelijk geen wondermiddel. Ik ben juist weer fier op deze nuchterheid!

 10. Lucky Luke.
  Bedankt voor uw reacties achter de schermen (via mail). Graag zie ik dat u uw reacties hier of op mijn site plaatst zodat ik leesbaar voor iedereen kan reageren op uw vreemde reacties.

  Reacties waarin u verklaard dat iedere ziekte te genezen is, waaronder niet alleen psoriasis maar zelfs kanker maar dat men dit niet doet omdat het anders de commercie kapot zou maken. U bent duidelijk een aanhanger van de “Big Pharma” samenzweringstheorie. Ik verwijs u naar dit artikel om u in kennis te stellen van hoe ik daarover denk.

 11. In uw tekstverwijzing zie ik Persoonlijk inderdaad weinig goede”alternatieven”, of dingen die men u aanraadt, of wil aansmeren, die uw psoriasis zullen oplossen. In uw situatie, die volgens ik uit uw verhaal kan op maken “niet meer een beginnend stadium van ziekte is”, zie ik dan ook weinig heil in de aangeboden ” alternatieve ” behandelingen, waarvan volgens mij ook de grote meerderheid zelfs voor een beginnende ziekte waardeloos, of alleen placebo effect beoogt. ( daar deel ik uw mening )
  Met dit wil ik zeker niet zeggen dat alternatieve behandelingen niet werken, maar dit had u zeker al verwacht. Er zijn wel degelijk ( misschien maar enkele ) interessante alternatieven.

  Terug naar uw vorige reaktie.

  1 Bewijs voor mijn stelling i.v.m. meer hoger opgeleide mensen die voor “niet conventionele geneeswijzen” kiezen.
  http://www.iph.fgov.be/EPIDEMIO/EPINL/crospnl/hisnl/his01nl/his45nl.pdf
  Gezondheidsenquete van in 2001 in België, blz 2088 :
  …kiest 6 % van personen die lager onderwijs genoten hebben voor ” niet conventionele geneeswijzen ” en 16 % van de personen die hoger onderwijs genoten hebben.
  Is toch 2,6 x meer !!!

  Terug naar lekkende darm.

  Indien u M. Maes niet ziet als een referentie, wat denkt u dan van Prof dr Wim Stevens van UZA ( Antwerpen, België ), specialist in immunologie, allergologie en reumatologie.
  Indien u deze persoon, zeker geen pleitbezorger voor alternatieve therapieën, zou aanvaarden als specialist zal ik u vermelden wat hij te vertellen heeft over darmen enz…

  “Big Pharma” = economie, veel geld,en …vooral belangen. Ik heb geen samenzweringstheorie genoemd, Bas. Dit is uw interpretatie.

  Vriendelijke groeten,
  Lucky Luke

 12. Lucky Luke,

  Het aantal mensen dat voor een bepaalde “behandeling” of benadering van een ziekte of aandiening kiest is geen maatstaf voor de werkzaamheid of het succes van een dergelijke benadering of “behandeling”. Je zou er hoogstens uit af kunnen leiden hoe commercieel succesvol het is, hoe gevoelig mensen voor propaganda zijn en hoe eenvoudig mensen tot een bepaalde overtuiging te bewegen zijn. Als het aantal mensen de maatstaf zou zijn voor de juistheid van iets dan was het nazisme een zeer succesvolle ideologie. Ik mag toch aannemen dat u daaruit niet de juistheid van deze ideologie denkt te kunnen afleiden?

  Komt u maar op met uw citaten van Prof dr Wim Stevens. Graag met een link naar daar waar hij de uitspraken zou hebben gedaan want op citaten uit de losse hand ga ik niet in.

  Alternatieve “geneeskunde”/ kwakzalverij = economie, veel geld en heel veel belangen. Voornamelijk eigenbelang. Daarbij hint u wel degelijk richting een “Big Pharma” achtige samenzwering binnen de reguliere medische wereld als u stelt dat, en ik citeer u letterlijk:

  “Psoriasis is wel degelijk te genezen. Zelfs met de klassieke geneeskunde is dit al meer dan 10 jaar mogelijk. Alleen is het grote probleem dat je met dit bestaande medicijn ook nog 100 ander chronische ziekten zoals ook kanker, mee geneest, en dit maakt dus de commercie kapot. Versta je het plaatje.”

  En:

  “Ik noem het liever “een piramidesysteem met andere bedoelingen”, omdat de meest elemtaire voorwaarden voor een samenzweringstheorie uiteraard NIET voldaan zijn. Bij een piramidesysteem heeft alleen wie van boven staat een overzicht van de zaak.”

  Ik “versta het plaatje” heel goed meneer Lucky Luke. U zegt, net als de samenzweringsgekken dat de medische wetenschap en wereld ons doelbewust verstoken zou houden van methoden en medicamenten die ons leven dramatisch zou verbeteren en zelfs levensreddend kunnen zijn. Dat u het een piramidesysteem noemt maakt voor de essentie en vermeende uitwerking van de samenzweringstheorie niet zoveel uit.

 13. In verband met Prof Dr M. Maes gelieve toch eens het volgende te lezen :

  http://www.me-cvs-stichting.nl/MichaelMaesaccuseert.htm

  Dit spreekt volledig tegen uw reaktie van 18 november als zou Dhr Maas niets van doen hebben van aandoeningen van fysiologische aard. Hij klaagt hier juist aan dat bepaalde artsen geen biomedisch onderzoek doen en laat dit zelf WEL uitvoeren met ook de publicatie van de resultaten.

  Uit deze open brief wordt toch duidelijk dat een deel van de medische wetenschap ons verdoken wil houden van methoden die ons leven zouden kunnen verbeteren.
  M. Maes heeft de “piramidestructuur” verlaten en dit wordt hem niet in dank afgenomen, zoals blijkt uit de commentaren die u op internet gevonden heeft.
  Echter zijn argumentatie is ongemeen hard voor de rest van de “piramide” ( o.a. de orde… ) , getuige zijn open brief aan de Belgische minister van volksgezondheid.
  Interessante en met harde feiten gefundeerde lectuur, zeker voor skeptici zoals u.
  In België is het jaren kalm geweest op gebied van afvalligen voor de medische wetenschap. Echter de laatste maanden komen er meer en meer lijken boven drijven over hoe slecht het gesteld is met de geneeskunde in België : gebruik van totaal verouderde therapieën, aanhouden van niet werkzame therapieën, duurste medicijnen van heel de wereld en ga zo maar verder…
  Je zou blij moeten zijn dat je in Nederland zit met een privaat verzekeringssysteem dat veel minder k(l)ost, en dan ook nog tot de top van de wereld behoort.

  mvg, Lucky Luke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers op de volgende wijze: